Giỏ hàng

Tuyển dụng


Đội trưởng thi công lắp máy/ cơ khí: 01 người
Kỹ sư Cơ khí: 02 người
Công nhân kỹ thuật : 15 người