Giỏ hàng

Tuyển dụng


Kỹ sư Cơ khí: 02 người
Đội trưởng thi công lắp máy/ cơ khí: 01 người
Công nhân kỹ thuật : 10 người